MKV Tool Nix + MediaInfo + gMKVExtractGUI

回复
WaterBear
帖子: 2031
注册时间: 2017年 5月 7日 星期天 4:55 pm

MKV Tool Nix + MediaInfo + gMKVExtractGUI

帖子 WaterBear »

MKV Tool Nix + MediaInfo + gMKVExtractGUI
MKV Tool .png
MKV Tool .png (17.37 KiB) 查看 199 次
+
MediaInfo.png
MediaInfo.png (6.86 KiB) 查看 199 次
+
gMKVExtractGUI.png
gMKVExtractGUI.png (19.46 KiB) 查看 199 次
软件名称:MKV Tool Nix 56.0.0 + MediaInfo 21.03 + gMKVExtractGUI 2.5.2 多国语言
软件用途:
MKVToolNix是一款非常专业的视频封装工具。它的功能十分强大,支持多种视频、音频、字幕等格式封装成MKV格式。
MediaInfo是一款非常实用的系统工具,用户使用该款工具能够用来分析视频和音频文件的编码和内容信息,检测视频编码情况,支持众多视频音频文件格式。
gMKVExtractGUI是一款可以让你从mkv格式视频文件中提取音频和字幕的电脑工具,众所周知,mkv格式视频是我们常见的一种视频格式,而这款工具就可以帮助我们从视频中提取到字幕。
文件名(大小):MKVToolNixPortable_56.0.0-MediaInfo_21.03-gMKVExtractGUI_2.5.2_Multilingual.paf.exe(45.8MB)
下载地址:https://oss.l-t.top/PortableApps/M/MKVT ... al.paf.exe

备注:无

WaterBear
帖子: 2031
注册时间: 2017年 5月 7日 星期天 4:55 pm

Re: MKVToolNix 58.0.0 + MediaInfo 21.03 + gMKVExtractGUI 2.5.2 多国语言

帖子 WaterBear »

MKVToolNix 58.0.0 + MediaInfo 21.03 + gMKVExtractGUI 2.5.2 多国语言
https://oss.l-t.top/PortableApps/M/MKVT ... al.paf.exe

WaterBear
帖子: 2031
注册时间: 2017年 5月 7日 星期天 4:55 pm

Re: MKVToolNix 60.0.0 with MediaInfo 21.03 and gMKVExtractGUI 2.5.2 Multilingual

帖子 WaterBear »

MKVToolNix 60.0.0 with MediaInfo 21.03 and gMKVExtractGUI 2.5.2 Multilingual
https://oss.l-t.top/PortableApps/M/MKVT ... al.paf.exe

回复